09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,615,000
 • Bán 5,787,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23050.00
 • AUD17224.28
 • CAD18712.09
 • CHF25728.08
 • CNY3628.85
 • DKK3735.92
 • EUR27963.10
 • GBP32514.30
 • HKD2998.95
 • INR320.46
 • JPY215.17
 • KRW21.09
 • KWD79150.85
 • MYR5473.67
 • NOK2682.30
 • RUB348.75
 • SAR6343.04
 • SEK2740.25
 • SGD17223.03
 • THB711.53
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền