...
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,565,000
 • Bán 5,667,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23110.00
 • AUD18111.30
 • CAD18410.01
 • CHF25761.03
 • CNY3630.47
 • DKK3812.49
 • EUR28393.09
 • GBP32662.52
 • HKD3014.30
 • INR322.85
 • JPY220.68
 • KRW21.58
 • KWD78893.50
 • MYR5741.02
 • NOK2722.49
 • RUB344.33
 • SAR6362.38
 • SEK2791.24
 • SGD17592.71
 • THB772.72
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền